Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar

raad voor maatschappelijk welzijn

maandag 14 december 2020

21:00

Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Jan Schouwaerts

Uitzending

Agendapunten

Aan de raad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting d.d. 23 november 2020 goed te keuren.

Het decreet lokale bestuur verplicht elke gemeente en OCMW om bij het begin van een nieuwe legislatuur een meerjarenplan op te stellen. Dit meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025. Daarnaast geldt dat het budget voor het boekjaar gelijk is aan de kredieten van hetzelfde jaar zoals dat in het meerjarenplan is opgenomen. Jaarlijks dient de raad de kredieten voor het volgende budgetjaar te bevestigen. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt thans het ontwerpmeerjarenplan 2020-2025 - herziening nummer 2 voorgelegd, ter vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 van het deel OCMW.

OCMW Stabroek is aandeelhouder van de intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening. Het OCMW ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering op 16 december 2020. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de agenda van deze algemene vergadering goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW dienovereenkomstig vast te stellen.

OCMW Stabroek is aandeelhouder van de intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid. Het OCMW ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering op 16 december 2020. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de agenda van deze algemene vergadering goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW dienovereenkomstig vast te stellen.